Ski seminar

Program stručnog osposobljavanja 4.nivoa za rad sa decomLokacija: Srbija
Uzrast: Odrasli
Cena: 50,000.00 RSD

SASI, nacionalno udruženje učitelja i trenera sportova na snegu, raspisuje poziv za upis na program stručnog osposobljavanja  4.nivoa za zvanje sportski instruktor – sportski učitelj za rad sa decom.

Program traje 360 sati i namenjen je isključivo instruktorima koji imaju stečeno zvanje sportskog instruktora 3.nivoa (360 sati).  Sastoji se od teorijskih, praktičnih predavanja i stručne prakse. Teorijski deo nastave biće realizovan posredstvom Zoom aplikacije, dok će se stručna praksa odvijati u ski školama uz podršku mentora. Na kraju sezone, u martu 2023, biće organizovan i praktični deo nastave na Kopaoniku, Staroj planini i Zlatiboru. Po završetku sezone, biće nastavljena teorijska predavanja.

Rok za prijave je 01.01.2023.godine.

Prilikom prijave, potrebno je dostaviti sledeća dokumenta:

 • Prijavni list (https://sasi.rs/konkurs/)
 • Uverenje o prethodno stečenom sportskom zvanju (za one koji su zvanje stekli do 2013.godine, potrebno je dostaviti legitimaciju/dozvolu za rad, a ako je zvanje stečeno nakon 2013. Potrebno je Uverenje o stečenom zvanju instruktora)
 • Uverenje o prethodno stečenom obrazovanju (diploma ili njena overena fotokopija)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dve fotografije (4x5 cm)
 • Potvrda o opštoj zdravstvenoj sposobnosti
 • Zahtev za priznavanje ispita (ukoliko su ranija zvanja stečena u nekoj drugoj organizaciji- https://sasi.rs/konkurs/ )
 • Dokaz o uplati kotizacije (ukupne sume ili prve rate)

Kotizaciju, od 50000 dinara moguće je platiti i na rate:

 • Prva rata – 20000 dinara prilikom upisa
 • Druga rata – 10000 dinara (januar 2023)
 • Treća rata – 10000 dinara (februar 2023)
 • Četvrta rata – 10000 dinara (mart 2023)

Uplate se vrše na račun 325-9500500196685-95

Instruktorima koji su pohađali seminare usavršavanja ili neke od prethodnih programa u SASI asocijaciji odobren je popust od 20%, dok je učesnicima svetskih i evropskih takmičenja odobren popust od 40%. Zahtev za popust se nalazi na https://sasi.rs/konkurs/

Dodatne informacije možete dobiti od profesora Nenada Pejovića (065 6902292) ili posredstvom mejla skisnowsport@yahoo.com

Formular za prijavu i zahteve možete preuzeti u sekciji Bilten.